Starta en organisation

 • Guide: Starta en organisation
  Guide: Starta en organisation
 • Starta en organisation

  Att starta en organisation, eller förening, är ett jättebra sätt att göra allt ifrån att förändra världen till att skapa ett forum för att många människor ska få ha riktigt roligt.

  Det finns tre typer av organisationer. De två vanligaste kallas ideella föreningar och ekonomiska föreningar.

 • Ha ett uppstartsmöte

  Om du vill starta en organisation har du förmodligen en idé du vill förverkliga. Samla andra personer så att ni är minst tre och ha ett uppstartsmöte.

  Under uppstartsmötet kan ni konkretisera syftet med just er organisation. Vad ska ni göra och varför? Vilka ska organisationen vara till för? Vad vill ni uppnå genom er organisation?

 • Skriv stadgar

  Nu behöver ni stadgar! Stadgar är ett slags regelverk som reglerar det ni kom fram till under uppstartsmötet om hur just er organisationen ska drivas.

  I stadgarna bör ni ha med vad er organisation heter, vad ändamålet är, vad er verksamhet ska bestå av, detaljer kring medlemskap i er organisation, hur er styrelse ska se ut och hur ni ska ha årsmöte. Gå in på www.bolagsverket.se för mer detaljer!

 • Ha ett årsmöte

  Nu är det dags för ett konstituerande, alltså ett första, årsmöte! Först väljer ni en mötesordförande, mötessekreterare och mötesjusterare för mötet. Under årsmötet tar ni sen formella beslut om att anta stadgar.

  Ni väljer också en styrelse som blir ansvarig för organisationen. Glöm inte att skriva ett grundligt protokoll, alltså ett skriftligt dokument, över vad ni sa och beslutade om under mötet!

 • Ha ett styrelsemöte

  När ni antagit stadgar och valt en styrelse är det dags för styrelsen att samlas! På det konstituerande årsmötet spikar ni verksamhetsplanen och budgeten för året och startar igång styrelsearbetet.

  Här kan ni också fördela roller inom styrelsen, som ordförande, vice ordförande och kassör.

 • Registrera din organisation

  För att få ett organisationsnummer från Skatteverket behöver ni registrera er organisation. På Skatteverkets hemsida finns alla detaljer. Med post kommer ni sen skicka in era stadgar och protokoll från era möten.

  Efter det är det bara att köra! Kanske vill ni ha ha ett konto på sociala medier eller en egen hemsida? Se till att sprida information om er organisation för att få medlemmar och växa!

 • För mer inspiration, läs: